Gold Club

Ahli-ahli Gold Club

Ahli-ahli Gold Club kami adalah terdiri daripada IEP (Islamic Estate Planner) yang terpilih yang telah berjaya mengumpul jumlah jualan kasar sebanyak RM100,000 keatas didalam keseluruhan pencapaian setahun. Mereka adalah dianggap yang terbaik dan diantara sepuluh orang teratas di dalam carta pretasi tertinggi keseluruhan pada tahun tersebut. Sebagai Ahli Gold Club, mereka diberi belbagai keistimewaan yang mana IEP yang biasa tidak layak terima dari syarikat. Di samping itu, mereka mengetahui yang mereka perlu mencapai keputusan yang konsisten sebanyak RM100,000 untuk sentiasa menjadi ahli Gold Club.